Wetenschappelijke Resultaten

De Transbaso-onderzoeksresultaten kunt u lezen in het praktijkgerichte boek ‘Is dat iets voor mij, juf?’. Een boek waar álle onderzoekers en valorisatoren hard aan hebben gewerkt.

Goosen, K., Boone, S., Dehertogh, B., Kavadias, D., Mahieu, P., Van Avermaet, P., Vanhoof, J., Van Houtte, M. & Van Kerckhove, C. (2017), Is dat iets voor mij, juf? Leerlingen versterken in het keuzeproces van basis naar secundair. Leuven: LannooCampus.

Doctorandi

Drie onderzoekers werkten aan een doctoraat tijdens het Transbasoproject. De onderzoekscoördinator behaalde al een doctoraat in dit thema voor de start van het project. Tijdens de duur van het project werden nog veel artikels ingediend voor publicatie. Hou de namen van de onderstaande doctorandi dus goed in het oog. Hun doctoraat zullen ze pas na afloop van het onderzoeksproject verdedigen.

Dr. Simon Boone is licentiaat in de sociologie (UGent, 2008) en doctor in de sociologie (UGent, 2013). Hij voerde een OBPWO-onderzoek 07.03 over ‘Sociale ongelijkheid bij de overgang van basis- naar secundair onderwijs’ (2008-2010). Tussen 2010 en 2013 deed hij fundamenteel wetenschappelijk onderzoek dat uitmondde in een doctoraat ‘De context van ongelijkheid: bepalende factoren bij de overgang van basis- naar secundair onderwijs’. Hij is momenteel als onderzoekscoördinator van SBO-project Transbaso verbonden aan de vakgroep POLI van de Vrije Universiteit Brussel.

Marie Seghers is sociaal-cultureel werker (2003) en master in de sociologie (2009). Ze werkte als diversteitsconsulent, leerkracht NT2 en projectmedewerker in de diversiteitssector en het vluchtelingenwerk. Sinds 2011 is ze verbonden aan het Steunpunt Diversiteit & Leren (UGent) waar ze meewerkte aan beleidsvoorbereidend onderzoek rond inburgering en sociaal tolken en vertalen. Verder was ze betrokken bij de ontwikkeling van praktijkgericht materiaal rond omgaan met diversiteit in het hoger onderwijs en breed evalueren.

Sinds januari 2014 werkt ze binnen Transbaso als kwalitatief onderzoeker aan een doctoraat over processen van school- en studiekeuze van ouders en de rol die de leerkracht hierin bekleedt.

Elien Sneyers is bachelor orthopedagogie (2009) en master in de pedagogische wetenschappen (2012). Sinds 2013 is ze verbonden aan EduBROn (Universiteit Antwerpen) waar ze als onderzoekster meewerkte aan het project Learn2be@school. Dit project handelde over een training in neurocognitieve inzichten voor leerkrachten basisonderwijs. Vanaf januari 2014 werkt ze als kwalitatief onderzoekster mee aan Transbaso en bereidt ze binnen dit project een doctoraat voor over de processen van oriëntering van leerlingen en hoe de leerkracht basisonderwijs deze beleeft en vormgeeft.

Sarah Thys behaalde in 2013 een master in de sociologie (Ugent) en in 2017 het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid (CVO Kisp). Sinds begin 2014 is ze verbonden aan de onderzoeksgroep Cultural Diversity: Opportunities & Socialisation (CuDOS) aan de universiteit Gent. Ze werkt als kwantitatief onderzoekster mee aan Transbaso. Binnen dit project werkt ze aan een doctoraat over schooleffecten bij de studiekeuze van basis naar secundair onderwijs, onder leiding van Prof. Dr. Mieke Van Houtte.

Congresbijdragen

Boone, S., & Vlegels, J. (2017, August 30). School choice in a context of unrestrained choice: the case of Flanders (Belgium). Paper presented at the 13th Conference of the European Sociological Association (ESA), Athens, Greece.

Boone, S., & Demanet, J. (2017, 8 Juni). Schoolmoeheid aan het eind van het basisonderwijs: oorzaken en evolutie op korte termijn. Paper gepresenteerd op de Dag van de Sociologie, georganiseerd door Vlaamse Vereniging voor Sociologie en de Nederlandse Sociologische Vereniging, Brussel, België.

Boone, S., Thys, S., Van Avermaet, P., & Van Houtte, M. (2016, April 9). The transition from primary to secondary education in Flanders: the role of teachers and the school context. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA), Washington D.C..

Boone, S., Verstraete, E. & Van Avermaet, P. (2015, September 9). The role of pupils’ individual interests with regard to the choice of an elective at the transition from primary to secondary education. Paper presented at the European Conference on Educational Research (ECER), Budapest, Hungary.

Seghers, M., Boone, S., & Van Avermaet, P. (2017, August 23). Parental profiles in educational decision-making: a mixed-method study into processes of educational decision-making. Paper presented at the European Conference on Educational Research (ECER), Copenhagen, Denmark.

Seghers, M., Boone, S. & Van Avermaet, P. (2017). Parent-teacher interactions at the transition from primary to secondary education in Flanders. Paper presented at the European Sociological Association (ESA) Conference, Athens, Greece.

Seghers, M. (2017). Ouderprofielen in het keuzeproces bij de overgang van basis naar secundair onderwijs. Paper voorgesteld op ORD Onderwijs Research Dagen 2017, Antwerpen.

Seghers, M., Boone, S., Van Avermaet, P. (2015). The process of school and track choice at the transition from primary to secondary education in Flanders. A parent perspective. Paper presented at ECER 2016, Boedapest.

Sneyers, E. (2017, Juni). De transitie van leerlingen naar het secundair onderwijs: Een verkennende studie naar het oriënteringsadvies van leerkrachten dat wordt besproken tijdens oudercontacten. Papersessie gepresenteerd op de Onderwijs Research Dagen 2017, Antwerpen.

Sneyers, E. (2017, Juni). De transitie van leerlingen naar het secundair onderwijs: De impact van percepties van leerkrachten basisonderwijs op het oriënteringsadvies. Papersessie gepresenteerd op de Onderwijs Research Dagen 2017, Antwerpen.

Sneyers, E. (2015, Augustus). Transition to secondary education. Educational orientation by the primary teacher. Postersessie gepresenteerd op de EARLI Conferentie 2015, Cyprus.

Thys, S, Seghers, M., Van Avermaet, P., Van Houtte, M. (2017). The role of the primary school in the process of educational decision-making at the transition from primary to secondary education. Paper presented at the biannual conference of the European Sociological Association, Athens.

Thys, S. & Van Houtte, M. (2017). Ongelijkheid in leerkrachtadviezen bij de overgang van basis naar secundair: de rol van schoolbeleid. Paper presented at Dag van de Sociologie, Brussel.

Thys, S. & Van Houtte, M. (2017). Inequality in educational recommendations: does a school’s policy on track placement make a difference? Paper presented at the biannual conference of the European Conference on Educational Research, Copenhagen.

Thys, S. & Van Houtte, M. (2016). Inequality in educational choice: Does a school’s policy-making capacity make a difference? Paper presented at the biannual conference of the Research Network: Sociology of Education within the European Sociological Association, Milan.

Thys, S. & Van Houtte, M. (2015). Ethnic composition of the primary school and educational choice: does the culture of teacher expectations matter? Paper presented at the biannual conference of the European Sociological Association, Prague.

Thys, S. & Van Houtte, M. (2015). Ethnic composition of the primary school and educational choice: does the culture of teacher expectations matter? Paper presented at the European Conference on Educational Research, Budapest.

Gepubliceerde artikels

Thys, S. & Van Houtte, M. (2016) Ethnic composition of the primary school and educational choice: does the culture of teacher expectations matter?, Teaching and Teacher Education, 59, 383-391.

Boekbijdrage (in press)

Boone, S., Seghers, M., & Van Houtte, M. (in press). Transition from primary to secondary education in a rigidly tracked system – the case of Flanders. In A. Tarabini & N. Ingram (Eds.), Educational choices, aspirations and transitions in Europe: systemic, institutional and subjective challenges. London: Routledge.