Tools

Transbaso was een praktijkgericht onderzoeksproject.

Een belangrijk onderdeel van het onderzoeksproject Transbaso is de ontwikkeling van tools. De tools spreken verschillende actoren aan betrokken bij het proces van school- en studiekeuze en grijpen in op verschillende niveaus van de school of de organisatie. Een belangrijk aandachtspunt is dat we willen aansluiten bij reeds bestaande initiatieven. We zijn er ons van bewust dat er al heel wat bestaat op het vlak van school- en studiekeuze en dat er verschillende actoren op school en daarbuiten reeds verschillende acties ondernemen om leerlingen en hun ouders te ondersteunen bij het maken van die keuze. Deze initiatieven zijn echter vaak versnipperd, spelen in op een beperkt facet van het proces, brengen de verschillende actoren niet samen tot actie en worden niet geïntegreerd in het curriculum en het beleid van de school.

Er is een duidelijke nood aan bewustmaking, het systematisch aanpakken van studie- en schoolkeuze en het versterken van alle actoren op dit gebied.
Met de tools willen we onder andere hier een antwoord op bieden.

Hoe het uitwerken van de tools was opgevat bij de initiële projectaanvraag, kunt u lezen bij ASCBASO, COMBASO, FACTBASO, NETBASO.

Alle uitgewerkte tools vindt u op pro.vanbasisnaarsecundair.be