Slotconferentie

Onze slotconferentie was op vijf dagen volzet. Meer dan 200 bevlogen deelnemers en een geëngageerd Transbasoteam wisselden uit over het belang van hoge leerkrachtverwachtingen, een sterk onderwijsloopbaanbeleid en over de uitdagingen waar kinderen en ouders voor staan tijdens de transitie van basis naar secundair. De overgang brengt dan ook heel wat teweeg en heeft heel wat gevolgen voor onze schoolgaande jeugd.

Deze conferentie was geen einde maar het begin van een nóg sterkere Transbasobeweging.

  • Enkele sfeerbeelden.

  • De inleidende presentatie met een aantal sleutelbevindingen en een overzicht van de tools vindt u hier.
    Het overzicht van onze onderzoeksbevindingen en al onze tools en materialen vindt u op de website pro.vanbasisnaarsecundair.be

  • De presentaties van de verschillende workshops.

  • Onze aanbevelingen voor micro-, meso- en macroniveau. Aan het einde van de conferentie gaven Patriek Delbaere (algemeen directeur OVSG), Anne Verhoeven (teamverantwoordelijke basisonderwijs Dienst Curriculum en Vorming, Katholiek Onderwijs Vlaanderen) en Saskia Lieveyns, adviseur-coördinator pedagogische begeleidingsdienst, GO!) hun reflecties op deze aanbevelingen. Wij onthouden dat ze graag mee werk maken van een warme overgang van basis naar secundair.

  • We kwamen een heel aantal keer in de pers met onze resultaten. Ga naar ons overzicht van het publiek debat dat we op gang hebben getrokken voor meer info.