Workshops

Leerlingen een stem geven


Via bevindingen uit onderzoek bekijken we de positie van de leerling in de overgang van basis- naar secundair.  We bekijken de tools om kinderen meer te betrekken in het keuzeproces, onder andere de serious game en de website vol leuke filmpjes.

Download presentatie

Ouders betrekken vanuit de school


Deze workshop belicht de belangrijke rol die ouders spelen in de overgang van basis naar secundair. Vanuit onderzoek gaan we in op concrete manieren om ouders te ondersteunen in hun rol van begeleider van het keuzeproces en die van beslisser.

Download presentatie

De coachende rol van leerkrachten


We bekijken de moeilijke rol van leerkrachten basisonderwijs bij de overgang naar het secundair.  En hoe leerkrachten zich in team kunnen versterken in het begeleiden van het keuzeproces van leerlingen en ouders. De centrale tool in deze workshop is de plug and play over de kracht van verwachtingen.

Download presentatie

Wat werkt er in scholen? 

We gaan in op de interventies die we met het project deden in basisscholen.
Welke interventies werken en onder welke omstandigheden?

Download presentatie

Prangende vaststellingen uit het onderzoek


We gaan in op een aantal belangwekkende vaststellingen uit het onderzoek. De bevindingen m.b.t. de drie voornaamste actoren– leerlingen, ouders en leerkrachten – komen aan bod, alsook de meest recente inzichten over vroege schoolmoeheid, futiliteitsgevoelens en schoolkeuze-mechanismen.

Download presentatie