FACTBASO

Bij de keuze van de scholen gaan we bewust op zoek naar scholen die een afwijkende keuze gemaakt hebben op vlak van projecten of (ruimtelijke) organisatie. We denken hierbij aan het fysiek dichter brengen van de derde graad lager onderwijs en de eerste graad secundair onderwijs, de LIEN-scholen (voorheen St.A.M.), de brugfiguren die een brug slaan tussen verschillende partners, scholen die actief betrokken zijn bij een Brede Schoolwerking, … We willen onderzoeksmatig opvolgen wat dergelijke ingrepen teweeg brengen. Hebben deze een positieve invloed op de samenwerking school-ouders, basisschool-secundaire school, school-buurtorganisaties? En wat kan de rol zijn binnen het oriënteringsproces?

We leveren een hands-on publicatie af met stappenplannen voor beleidsmakers die willen ingrijpen op het ruimtelijke en/of organisatorische niveau. De manier van beschrijven moet anderen inspireren om in hun eigen context na te denken over mogelijke toepassingen. Vanuit de implementatiestrategie brengen we in kaart wat de mogelijke struikelblokken en de randvoorwaarden zijn.