NETBASO

Netbaso voorziet een digitaal draaiboek om netwerken op te zetten en/of te onderhouden.

Om de verschillende netwerken en de werking ervan in kaart te brengen gaan we gedurende het onderzoek netwerkanalyses uitvoeren. Netwerkanalyse (Wasserman & Faust, 2009) richt zicht op verschillende actoren en de relaties ertussen. De nadruk ligt op de structuur en vorming van het netwerk als zodanig, op relaties daarbinnen en op de inbedding van een individuele actor. Hieruit willen we stappenplannen ontwikkelen, tips en tricks destilleren. Deze informatie wordt gedeeld op een team collaboration tool. Het instrument zorgt ervoor dat de verschillende instanties met elkaar informatie uitwisselen en in interactie gaan. Het moet een manier zijn om netwerken op te zetten, deze te onderhouden en een duidelijke focus te bewaren waardoor de win win situatie blijft bestaan. De verschillende partners wisselen informatie uit op vlak van processen, activiteiten, … . Wat zijn kansen om van te vertrekken? Wat zijn mogelijke valkuilen? Wie erbij betrekken? Hoe netwerken onderhouden? Hoe gaan we op zoek naar wederzijdse opportuniteiten? …?

Bij elke stap voorzien we methodieken om het proces op te zetten en te komen tot tastbare resultaten en bieden we via de team collaboration tool inspirerende praktijken aan.