COMBASO

COMBASO is een online ondersteuningstool ter bevordering van communicatie en kennisdeling.

In de communicatie rond transitie basis- en secundair onderwijs formuleren we 4 doelstellingen:

  1. kennis van structuren secundair onderwijs overbrengen
  2. zicht geven op prestaties, talenten en interesses in functie van studiekeuze
  3. beeldvorming en bijsturen van verwachtingen over secundair onderwijs en over perceptie van ouders en leerlingen
  4. een genuanceerde kijk op enkele overwegingen (praktische, ideologische, zorgnoden …) meegeven.

en bakenen we 5 doelgroepen af:

  1. ouders
  2. kinderen
  3. school (basis- en secundair onderwijs)
  4. CLB
  5. Andere relevante organisaties en instellingen

Belangrijk hierbij is dat het geen statische website is, maar dat het communicatie en (inter)actie uitlokt. Extra aandacht gaat ook uit naar toegankelijkheid en bereikbaarheid van diverse doelgroepen (niet-digitaal geletterde, anderstalige en minder begoede ouders, …)

De tool wordt opgebouwd aan de hand van de principes van blended learning en bevat interactieve oefeningen, beeldmateriaal, uitwerking van voorstellen tot studiebezoek, opzetten van discussiegroepen… die kunnen ingezet worden door de verschillende doelgroepen om communicatie onderling vorm te geven.