Gebruikersgroep

Het onderzoek en de valorisatie worden versterkt door een groep gebruikers uit het middenveld, onderwijssector en (lokale) overheden. Transbaso mag geen 'zwevend' project zijn maar moet verder bouwen op en versterkt worden door bestaande expertise. We vinden het daarom zeer belangrijk om de gebruikers nauw te betrekken bij de ontwikkeling en evaluatie van onze producten.

De rol van gebruikersgroep kan twee vormen aannemen:

  • Feedback geven bij ontwikkeling producten

  • Inhoudelijke inbreng bij ontwikkeling producten

44 partners engageerden zich om mee te werken aan Transbaso. Deze partners zijn onder meer de onderwijskoepels, Centra voor leerlingbegeleiding, pedagogische begeleidingsdiensten, Departement Onderwijs, diensten onderwijsbeleid van de betrokken steden, jeugdverenigingen, Gezinsbond, Technopolis...

Een overzicht van de bijeenkomsten van de gebruikersgroep:

  • Op 24 februari 2014 werden gebruikers uitgenodigd voor een voorstelling van het project en kennismaking met de medewerkers.

  • Op 6 maart 2015 werd tijdens een werkoverleg met gebruikers eerste - gebundelde - reflecties verzameld op het ontwikkelde materiaal.

  • Op 28 oktober 2015 vond er een tweede formele terugkoppeling naar alle gebruikers plaats. Het verslag van die bijeenkomst vind u hier.

  • Op 27 november 2015 kwamen ge├»nteresseerde gebruikers opnieuw samen voor een werkoverleg over 3 thema's: communiceren met ouders, kwaliteiten van leerlingen in kaart brengen en leerkrachtcompetenties.

  • Op 14 december 2016 was er opnieuw een formele terugkoppeling naar de gebruikers met eerste onderzoeksresultaten. Lees hier het verslag.

  • Op 7 februari 2017 werd er tenslotte opnieuw samengewerkt rond de thema's B-stroom en BASO-fiche.

Doorheen het project zijn er voorturend aftoets- en overlegmomenten met gebruikers om het materiaal van Transbaso te versterken, het project beter bekend te maken en kennis te delen met de doelgroep van de betrokken organisaties.