Wie

Transbaso is een samenwerking tussen de UGent (SDL en CuDOS), de VUB (POLI), de UA (OOW), AP (Kronos Sociaal Werk) en HoGent (Mix!t, Faculteit Mens en Welzijn). Het wordt gefinancierd door het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT), nu door het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Hieronder vind je de promotoren en onderzoekers terug die bij het project betrokken zijn:

Promotoren

Piet Van Avermaet, hoofdpromotor, SDL, UGent

Prof. Dr. Piet Van Avermaet is docent ‘onderwijs en socio-culturele diversiteit’ aan de vakgroep Taalkunde van de Universiteit Gent. Na zijn lerarenopleiding werkte hij enkele jaren als leraar in het lager onderwijs. Later verwierf hij zijn masterdiploma in de toegepaste taalkunde aan de Universiteit van Tilburg, Nederland. Hij was van 1992 tot 2005 verbonden aan het Centrum voor Taal en Onderwijs van de KULeuven. Daar behaalde hij zijn doctoraat over het sociolinguïstische thema ‘taalverschuiving in de Italiaanse gemeenschap in Eisden, Massmechelen’. Hij is sinds 2005 directeur van het Steunpunt Diversiteit & Leren aan de vakgroep Taalkunde van de Universiteit Gent.

Piet Van Avermaet zijn onderzoeksinteresses en expertise omvatten onder andere diversiteit en sociale ongelijkheid in onderwijs, meertalig en multicultureel onderwijs, tweede taalverwerving, taal en integratie van immigranten, sociolinguïstiek en taal assessment.

Piet.VanAvermaet@UGent.be

Prof. dr. Jan Vanhoof, hoofddocent, Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Antwerpen

Prof. dr. Jan Vanhoof is als hoofddocent verbonden aan het Departement voor Onderwijs- en Opleidingswetenschappen (Faculteit Sociale Wetenschappen) van de Universiteit Antwerpen. Hij is er actief binnen de onderzoeksgroep EduBROn. Zijn onderzoeksactiviteiten richten zich op kwaliteitszorg en schoolbeleid en in het bijzonder op de geïnformeerde beleidsvoering door scholen.

jan.vanhoof@uantwerpen.be

Britt Dehertogh, Kronos Sociaal Werk, AP Hogeschool

Britt Dehertogh is als lector onderzoeker verbonden aan de opleiding sociaal werk van de AP Hogeschool. Ze bestudeert de aard van praktijkonderzoek en ongelijke participatie aan jeugdwerk en onderwijs. Daarnaast staat ze in voor het onderwijs van onderzoekscompetenties in de opleiding.  britt.dehertogh@ap.be

Dimokritos Kavadias, POLI, VUB

Dimokritos Kavadias is als docent verbonden aan de vakgroep politieke wetenschappen aan de VUB, waar hij sedert 2009 onderzoeksvaardigheden doceert. Hij heeft verschillende onderwijs- en onderzoeksopdrachten gehad binnen Politieke Wetenschappen, Sociologie, Vergelijkende Politiek en verscheidene Methodologische opleidingen aan het departement Politieke Wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel en de departementen Onderwijswetenschappen en Sociale Wetenschappen binnen de Universiteit Antwerpen. Zijn huidige onderzoeksactiviteiten focussen op onderwijsbeleid, onderwijs & sociale effectiviteit, burgerschapseducatie in het onderwijs, politieke psychologie en politieke socialisatie.

dimokritos.kavadias@vub.ac.be

Paul Mahieu, Departement OOW, onderzoeksgroep EduBROn, UA

Prof. emeritus Paul Mahieu is doctor in de politieke en sociale wetenschappen. Hij is verbonden aan het Instituut voor Onderwijs en Informatiewetenschappen (UA). Zijn onderzoek situeert zich op het snijvlak tussen maatschappelijke ontwikkelingen en schoolbeleid. Tussen 2003 en 2011 was hij voorzitter van het Lokaal Overlegplatform basisonderwijs in Antwerpen.

paul.mahieu@uantwerpen.be

Mieke Van Houtte, CuDOS, UGent

Prof. dr. Mieke Van Houtte,  Doctor in de Sociologie (UGent), is hoogleraar in de Vakgroep Sociologie en hoofd van de onderzoeksgroep CuDOS (Cultural Diversity: Opportunities & Socialization) (UGent).

Sinds 2009 is ze voorzitter van de Vereniging voor Sociologie. Daarnaast is ze vicevoorzitter van het Research Network Sociology of Education van de European Sociological Association, en zetelt ze in het bestuur van het Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek en in de Raad van Bestuur van de Vlaamse Wetenschappelijke Stichting.

Haar onderzoek concentreert zich op schooleffecten en gelijke kansen.

Mieke.VanHoutte@UGent.be

Christian Van Kerckhove, Mix!t, Faculteit Mens en Welzijn, HoGent

Christian Van Kerckhove is verbonden aan de Faculteit Mens en Welzijn, Hogeschool Gent. Hij is er voorzitter van de opleidingscommissie sociaal werk en coördinator van de Mix!t. Forum voor studie, documentatie en vorming rond samen/leven. Hij doceert ‘filosofie’ en ‘sociale filosofie en ethiek’.

Hij is (co)promotor van meerdere onderzoeksprojecten. Zijn meest recente publicaties zijn ‘Een goddelijk humanisme. Sartres minachting voor de menselijke werkelijkheid’ (Garant, 2014) en als co-editor ‘Social Work in an International Perspective. History, views, diversity and human rights’ (Ganrant, 2014)

christian.vankerckhove@hogent.be

 

Onderzoekscoördinator: Simon Boone (VUB)
Valorisatiecoördinator: Eva Verstraete (UGent tot augustus 2016), Karin Goosen (UGent vanaf september 2016)
Onderzoekers: Frederik De Roeck (VUB), Kenneth Hemmerechts (VUB), Ellen Huyghe (VUB), Marie Seghers (UGent), Elien Sneyers (UA), Sarah Thys (UGent)
Valorisatoren: Mie Bruyninckx (AP), Charlotte De Kock (HoGent), Jan De Mets (UGent), Koen Mattheeuws (HoGent), Celine Mertens (HoGent), Nathalie Van Ceulebroeck (AP), Sarah van Hoof (AP), Liese Vanderauwera (HoGent), Nele Willems (AP)