Waarom

De overgang van basis- naar secundair onderwijs is een eerste belangrijk scharnierpunt in de schoolloopbaan van jongeren. Niet alleen moeten leerlingen samen met hun ouders een keuze maken voor een school, vaak dient ook al een keuze te worden gemaakt voor een pakket van optie-uren die bepalend kunnen zijn voor de verdere keuzemogelijkheden van het kind. Het OBPWO-onderzoek 07.03 heeft uitgewezen dat processen van school- en studiekeuze bij de overgang van basis- naar secundair onderwijs in Vlaanderen ten dele sociaal bepaald zijn (Boone & Van Houtte, 2010). Verder toonde dit onderzoek aan dat een keuze voor technische optie-uren veelal uitgesproken negatief is, dat er weinig contact is tussen actoren in het basis- en secundair onderwijs en dat bepaalde ouders van leerlingen moeilijk bereikt worden. Een belangrijke tekortkoming van dit onderzoek was echter dat het niet toelaat genuanceerde uitspraken te doen over leerlingen van niet-West-Europese origine. Deze groep verdient bijzondere aandacht aangezien onderzoek heeft aangetoond dat deze leerlingen een grotere kans hebben om ongekwalificeerd het secundair onderwijs te verlaten. Daarom richt het Transbaso-project zich specifiek op de steden Antwerpen en Gent, die gekenmerkt worden door een zeer diverse leerlingenpopulatie.